BB288 Strike Freedom Gundam

  • Model: anime501019395
  • Shipping Weight: 1lbs
  • In Stock
BB288 Strike Freedom Gundam..
Price :
$11.95

BB288 Strike Freedom Gundam